תזונה

כל העובדות על ביטחון תזונתי ותזונה בריאה בגיל המבוגר

העובדה היא שמבוגרים רבים פגיעים יותר לחוסרים תזונתיים וקיימת אצלם שכיחות גבוהה של בעיות תזונה. יש שאינם מקבלים גישה מספקת