landing gerontology

ליווי גרונטולוגי - מה זה ואיך זה יכול לעזור לי?

הגרונטולוגיה (Gerontology) היא תחום העוסק בחקר ההזדקנות ומשלב דיספלינות שונות ככלכלה, ביולוגיה, פסיכולוגיה ומשפט. הגרונטולוגיה עוסקת בחקר הגורמים הביולוגיים להזדקנות ואת המאפיינים הפסיכולוגיים והסוציולוגיים שלה. 

במסגרת הייעוץ הגרונטולוגי ניתן לבחון את המאפיינים השונים של תהליך ההזדקנות והשפעתם על היחיד והמשפחה.

ייעוץ גרונטולוגי למטופלים או בני המשפחה המטפלים כולל:

 • בחינת את מערך היחסים במשפחה והמשאבים הטיפוליים
 • ייעוץ כיצד להתמודד עם נטל הטיפול
 • מצבים אליהם ניתן וצריך להתכונן
 •  ייעוץ על הזכויות המגיעות וליווי בביצוע תהליך של מיצוי זכויות
 • התאמת הסביבה הביתית
 • הדרכה למשפחה ולמטפלים  

מדוע לפנות למרכז "בשיבה בריאה"?

 • מרכז בשיבה בריאה הינו מרכז רב מקצועי המתמחה בגיל השלישי המפעיל מודל ייחודי המשלב ידע גרונטולוגי וגריאטרי. 
 • הגרונטולוגים שלנו הינם בעלי השכלה ממוסדות אקדמיים מובילים וניסיון רב בליווי וטיפול בבני הגיל השלישי ובני משפחותיהם.  
 • הגרונטולוגים שלנו מגיעים מתחומי ידע שונים טיפוליים כעבודה סוציאלית או ליווי משפחתי כמו גם משפט ופיננסיים.
 • לגרונטולוגים של מרכז "בשיבה בריאה"  כלים וידע המאפשרים הערכה מקיפה של צרכי המטופל המבוגר ויכולת להפעיל אנשי מקצוע מתחומים נוספים כמו רפואה/סיעוד/ריפוי בעיסוק על מנת לשלב עימם כוחות וידע. 
 • כבר בשלב הייעוץ הראשוני ניתן ללמוד על כל מטופל ולשרטט מפת דרכים לטיפול בו על מנת לסייע למשפחה למצות זכויות ולנהל את הטיפול באופן מיטבי.

איך נראה התהליך? 

בעת הפנייה אלינו נבחן את הבעיה שבגינה פניתם ונייעץ לכם על פי תיאור המקרה של המטופל ודחיפות הנושאים לטיפול.

ניתן לקבל את השירות אצלנו במרכז או אצלכם בבית על פי החלטתכם!

אתם לא לבד – תנו בנו אימון ונחלוק איתכם את הנטל!

איפיון צרכי המטופל ובני המשפחה
 ליוי ומעקב לאורך זמן 
מיצוי זכויות והכוונה לטווח קצר וארוך

פנו אלינו עוד היום לתיאום טיפול