תעודות רפואיות

אילו תעודות רפואיות ניתנות על ידי רופא מומחה בגריאטריה?
באילו מקרים? מהן הנחיות מקדימות? כשירות משפטית?

לצורך קבלת קוד גריאטרי (קבלת סיוע מן המדינה באשפוז סיעודי) הקשיש צריך להיות מוגדר כחולה סיעודי או תשוש נפש ולשם כך יש להציג מסמכים סוציאליים, כספיים ורפואיים המעידים על מצבו של הקשיש ובני משפחתו.

רשימת המסמכים הרפואיים: שאלון רפואי-סיעודי מלא וחתום על ידי גריאטר בו מפורטות במלואן כל מגבלותיו של הקשיש וחוות דעת רפואית מפורטת על מצבו הבריאותי של הקשיש.

תעודת רופא לצורך מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס הינו הליך הנעשה על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והסמכות למנות אפוטרופוס היא בידי בית המשפט למשפחה.

ההליך נעשה באמצעות הגשת בקשה מנומקת לבית המשפט למשפחה להתמנות לאפוטרופוס, כאשר הבקשה מלווה בתעודה רפואית של רופא שבדק את החולה ואישר כי אכן הוא סובל מדמנציה או מאלצהיימר, כי יש לו פגיעה קוגניטיבית כי אין לו תובנה והבנה למצבו וכי אין הוא מסוגל להביע דעתו בענייני אפוטרופסות (כל הנאמר לעיל, בכפוף כמובן למצבו של החולה).
"תעודת רופא" מקבלים רק מרופא פסיכיאטר או גריאטר או נוירולוג (לא מרופא משפחה) 

תעודת רופא לצורך כשירות משפטית/עריכת צוואה/ייפוי כוח מתמשך

כתיבת צוואה מלווה לעיתים קרובות בצורך לאישור כשירות קבלת החלטה ושיפוט על ידי רופא מומחה של כותב הצוואה. גם במקרים בהם מבקש אדם לתת מתנה או להעביר נכסים לצד ג' בכפוף לגיל או מצב מחלתי נדרש אבחון ואישור רפואי להיות הנותן כשיר משפטית.

כיום ניתן לחתום על ייפוי כוח מתמשך על מנת להנחות הנחיות למיופה כוח (קרוב משפחה או אחר) לגבי העתיד האישי, רפואי או פיננסי כאשר האדם הוא לא בר החלטה. אנשים רבים המאובחנים עם ירידה קוגניטיבית עדיין יכולים לחתום כי השיפוט שלהם שמור וזקוקים לחוות דעת רפואית המעידה על כך.

חוות דעת פסיכוגריאטרית לביטוח לאומי

חוות דעת פסיכוגריאטרית לצורך הכרה בביטוח לאומי היא של פסיכוגריאטר מומחה המוגשת לוועדה רפואית על מנת להוכיח זכאות לסיעוד. 

חוות דעת פסיכוגריאטרית לביטוח לאומי היא עדות רפואית של רופא מומחה בתחום בנוגע למצבו הנפשי והגופני של אדם הפונה לביטוח לאומי על מנת לקבל הכרה לפי חוק גמלת סיעוד.

 חוות דעת תפקודית לשם הפעלת חוק סיעוד לביטוח לאומי

הערכה תפקודית/משקמת לצורך הגשת תביעה להפעלת חוק סיעוד בביטוח לאומי. מבוצעת על ידי רופא גריאטר או משקם מומחה ומוגשת לוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

חוות דעת זו היא מסמך משפטי ועדות רפואית למצבו הגופני והתפקודי של אדם הפונה לביטוח לאומי לשם קבלת הכרה לפי חוק סיעוד.

הסבר רפואי למבקשים לכתוב הוראות מקדימות

יישום של חוקים כמו חוק החולה הנוטה למות, חוק זכויות החולה וכתיבת הוראת מקדימות (צוואה בחיים) דורש ליווי רפואי והסבר מפורט לגבי המשמעויות הרפואיות של הבקשה/הוראה.

לקריאה נוספת על הנחיות מקדימות לחצו כאן 

לקבלת מידע נוסף על תעודות רפואיות צרו איתנו קשר ונשמח להסביר!