על חשיבות ייפוי כוח מתמשך

מדוע חשוב לתכנן מבעוד מועד?

תכנן משפטי והכנה מבעוד מועד היא הדרך הטובה ביותר להבטיח כי הרצונות שלכם וההחלטות שיקבלו עבורכם הקרובים לכם יתבצעו באופן התואם את תפיסת עולמכם האישית. כך תוכלו לחסוך ליקירכם את המעמסה הנפשית והאובייקטיבית של קבלת החלטות הרות גורל עבורכם הן בהיבט הגופני/ רפואי והן בענייני הרכוש.

החוק בישראל מעמיד בפניכם מספר כלים משפטיים שבאמצעותם ניתן לתכנן את חייכם ולהביע את רצונכם גם בשלב בו לא תוכלו לעשות זאת בעצמכם (במצבים של אובדן הכרה או צלילות). על מנת להתכונן נכון אנו ממליצים לערוך מבעוד מועד את המסמכים המשפטיים הבאים:

1.צוואה

2.יפוי כוח מתמשך

3. הנחיות רפואיות קדימות ( מכוח חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005)

צוואה

צוואה מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, אשר יקבל תוקף אם התבצע באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל במסמך פגם שלא ניתן לתיקון. בחוק הירושה מוגדרים סוגי צוואות אשר הינן קבילות מבחינה משפטית:

1.צוואה בכתב יד

2.צוואה בכתב חתומה בפני שני עדים

3.צוואה בפני רשות שהכוונה היא לשופט, רשם בית המשפט/לענייני ירושה או נוטריון.

4.צוואה בעל פה מול שני עדים כאשר אדם רואה עצמו מול פני המוות (שכיב מרע)

* צוואה הדדית – הינה צוואה אשר בני זוג עורכים מתוך מטרה משותפת ומתוך רצון להגביל ולהצר את צעדי בן הזוג אשר יוותר בחיים אחרון. בצוואה מסוג זה בני הזוג מורישים את עיזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים.

לדוגמא, בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית, בה קובעים הם כי בפטירת אחד מהם, יעבור כל עיזבונם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירת שניהם יועבר כל עיזבונם ילדיהם המשותפים

הבחירה באופציה של צוואה הדדית, מאפשרת לבני הזוג להגביל ולהצר את צעדיהם בנוגע ליכולתו של כל אחד מהם לשנות את צוואתו בעתיד במהלך חייהם של שני בני הזוג ו/או לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

במידה והאדם אינו ממלא ייפוי כוח מתמשך ומוגדר כלא כשיר (בדרך כלל מסיבות קוגניטיביות) ימונה לאדם אפוטרופוס אשר אינו יודע בהכרח מהם רצונותיו של האדם על כן גם לא תמיד יוכל לפעול לפי רצונותיו אלה לפי השקפתו בלבד שאינה תואמת לאדם עצמו.

בטופס ישנה התייחסות ל-3 בעלתי תפקידים:

1.ממנה – האדם שממנה מיופה כוח לטפל בענייניו במידה ולא יהיה כשיר.

2.מיופה כוח – האדם שמתמנה להיות מיופה כוח של האדם במידה והוא לא כשיר. ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד ואז יש להחליט על השילוב בין מיופי הכוח מבין האפשרויות הבאות:  מיופיי כוח הפועלים בו זמנית, מיופה כוח במשותף או מיופה כוח חליפי.

3.מיודעים –  אנשים שיש ליידע אותם בדבר כניסה לתוקף של ייפוי הכוח או מיודעים לפי בחירתו של המיופה שיש ליידע אותם לפני ביצוע פעולה מסוימת.

ייפוי הכוח יכנס לתוקפו בהתאם לחוות דעת רפואית שתקבע שהממנה כבר לא "מבין בדבר" כלומר שהוא כבר לא צלול. אפשרות נוספת העומדת בפני מייפה הכוח היא לבחור את הדרך בה ייפוי הכוח יכנס לתוקף, זהו סעיף גמיש בו אפשר לבחור תנאים לכניסה לתוקף בלבד שהתנאי יהיה ישים וברור.

הנחיות רפואיות קדימות ( מכוח חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005) 

חוק החולה הנוטה למות עוסק בחולים במחלה חשוכת מרפא הנמצאים בסוף חייהם. חולה נוטה למות מוגדר בחוק כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא שתוחלת חייו הצפויה אינה עולה על שישה חודשים, גם אם יקבל טיפול רפואי.

החוק מסדיר את הכללים בהם אדם יכול להורות מראש שלא לקבל טיפול רפואי, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות. מטרת ההנחיות היא להימנע מהארכת הסבל.

החוק קובע את הסייגים והמגבלות להימנעות מטיפול רפואי ואוסר על המתה במעשה או על סיוע להתאבדות.

אדם הרוצה לקבל החלטה מראש על הליכים רפואיים שיבוצעו בו בעתיד בהתאם לאפשרויות והמגבלות של חוק החולה הנוטה למות עליו למלא טופס הנחיות רפואיות מקדימות.
ההנחיות תקפות למשך 5 שנים, וניתן להאריך את תוקפן.

מתי יש להכין את המסמכים המשפטיים הללו

* כל אדם מעל גיל 18 רשאי ויכול למלא א כל אחד מן הטפסים הללו. הטפסים נועדו לתכנן את עתידו הרפואי והפיננסי במקרים בהם לא יוכל להביע את רצונו בעצמו.

צוואה ניתן לערוך לבד או באמצעות עורך דין

ייפוי כוח מתמשך – ניתן לבצע רק באמצעות עורך דין שהוסמך לכך על ידי משרד המשפטים. רשימת עורכי הדין המוסמכים לביצוע הליך זה מפורסמת בלשכת עורכי הדין.

הנחיות רפואיות מקדימות  – יש למלא את טופס ההנחיות המקדימות לאחר קבלת הסבר מרופא או אחות. על מסמך ההנחיות יש לחתום בפני 2 עדים שאינם קרובי משפחה או מוטבים.

כתבה פזית קוכנר – גרונטולוגית

 

 

 

 

 

 

צרו איתנו קשר ונשמח להסביר!

מאמרים אחרונים

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן